Overzichtstentoonstelling bij Oyfo/ Het Heim

Square

Tentoonstelling ‘Project Uitloper’ is verlengd t/m 3 januari 2021
Oyfo Techniekmuseum Hengelo

Project Uitloper is een experiment met kiemgroenten en textiel, daaruit zijn kunstwerken ontstaan met levensfasen: Ontkiemen, wortelen, groeien, sterven en verdorren.
Het roept ook vragen op over de gesteldheid van de huidige mode- en voedsel-industrie.
Project Uitloper is een samenwerking sinds maart 2016, door Annemarie Huirne en Christel Burghoorn.

Exhibition ‘Project Uitloper’ has been extended to 3 january 2021
Oyfo Technique Museum Hengelo

Project Uitloper is an experiment with sprouting vegetables and textiles. During research for this project they combined a variety of textiles and seeds.
The artworks show different stages of life: germination, rooting, growth, death and decay.
It also raises questions about the state of the current fashion and food industry.
Project Uitloper has been a collaboration since March 2016, by Annemarie Huirne and Christel Burghoorn.

https://www.oyfo.nl/Techniekmuseum/Wat-is-er-te-doen/Actueel/Project-Uitloper